Trang chủ » Tin tức khác » Những tính năng của phần mềm DIP PMS.NET

Những tính năng của phần mềm DIP PMS.NET

Là một doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức dây chuyền quản lý sản xuất tốt, hoạt động thường xuyên và đạt hiệu quả cao là một trong những vấn đề hết sức quan trọng, đòi hỏi các nhà quản lý phải không ngừng tìm tòi ra các giải pháp mới để tối ưu hóa nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, tối ưu hoá nhân công, hạn chế hao hụt trong quá trình sản xuất, để có thể hạ giá thành sản phẩm, chủ động tính toán được thời gian và nguồn lực sản xuất.

Xem thêm phần mềm quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP: http://dip.vn/phan-mem-quan-tri-doanh-nghiep-dip-erp-net-sp53.html

Để trả lời cho các câu hỏi: Có bao nhiêu sản phẩm sẽ được sản xuất và sản xuất khi nào? Nguyên vật liệu cần dùng cho sản xuất là bao nhiêu?. Hao hụt trong sản xuất có nhiều hay không?…Phần mềm quản trị sản xuất DIP PMS.NET do đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm của DIP Việt Nam ra đời với rất nhiều tính năng ưu việt đang là giải pháp nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu quản trị sản xuất của doanh nghiệp.

Các tính năng nổi trội của phần mềm quản lý sản xuất DIP PMS.NET

Chức năng lập nhu cầu sản xuất

Module này cho phép doanh nghiệp thực hiện việc tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự báo và đơn hàng từ khách hàng để lập nhu cầu hàng hóa cần sản xuất tại từng thời điểm.

Module chức năng lập kế hoạch sản xuất

Tính năng này giúp người dùng tạo các lệnh sản xuất dựa trên những số liệu hàng hóa cần phải sản xuất. Như vậy, phần mềm quản trị sản xuất cho phép bên bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lý được tất cả thông tin kế hoạch sản xuất tại doanh nghiệp. Ngoài ra phần mềm còn được tích hợp với phân hệ họach định nhu cầu nhằm mục đích tính toán nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng cho việc sản xuất.

Ngoài ra phần mềm còn được tích hợp với phân hệ hoạch định nhu cầu để tính toán số lượng nguyên vật liệu cần cung ứng cho việc sản xuất sản phẩm. Dự kiến, tính toán được thời gian kết thúc việc sản xuất theo đơn hàng.

Chức năng hoạch định nhu về cầu nguyên vật liệu

– Hỗ trợ trong việc tính toán các yêu cầu về nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất.

– Trên cơ sở thông tin về phân tích năng lực, kế hoạch sản xuất và nguồn lực của hệ thống sản xuất

– Cập nhật tính toán nhu cầu nguyên vật liệu để đưa ra các quyết.

– Chức năng này có thể sẽ thay thế công việc lập kế hoạch sản xuất của nhà máy đối với việc ước tính khả năng cung ứng nguyên vật liệu và các nguồn lực khác.

Chức năng quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất

Theo dõi tiến độ sản xuất cụ thể trong từng giai đoạn, từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất.

Quản lý tiến độ sản xuất của doanh nghiệp

Hệ thống cho phép nhà máy xây dựng các định mức nhiều cấp về nguyên vật liệu cho các loại sản phẩm, xác định các công đoạn sản xuất (Routing) và tập hợp các nguồn lực tương ứng được sử dụng trong từng khâu sản xuất đối với từng sản phẩm.

Do đó, việc quản lý thông tin quá trình sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ được thực hiện đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Chức năng cảnh báo khi yêu cầu nguyên vật liệu phát sinh

– Có yêu cầu nguyên vật liệu khi tồn kho phân xưởng đã hết và không đủ đáp ứng số nguyên vật liệu cầm cho các công đoạn tiếp theo trong dây chuyền sản xuất.

– Cho phép chuyển giao nguyên vật liệu cho phân xưởng và phân phối nguyên vật liệu tới nhân viên sản xuất.

– Tính toán được lượng nguyên vật liệu cần thiết theo định mức cho lô sản phẩm.

– Cho phép theo dõi lượng sản phẩm dựa trên kế hoạch và thực tế theo thời kỳ.

– Cho phép theo dõi tiến độ sản xuất từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất.

– Chuyển trả nguyên vật liệu về kho.

– Cập nhật nguyên vật liệu sử dụng.

– Thực hiện phân công máy móc, thiết bị

– Ghi nhận và theo dõi tồn kho phân xưởng.

– Quản lý máy móc, thiết bị hiện có tại phân xưởng.

– Lên lịch hoạt động máy móc.

– Đóng gói dán barcode cho sản phẩm

– Phát sinh nhu cầu sử dụng máy móc để thực hiện các công đoạn theo thiết kế.

– Phân công máy móc, thiết bị cho từng công đoạn, nhân viên.

Quản lý nhân công

– Lập kế hoạch làm việc, đi ca cho nhân viên.
– Theo dõi quá trình vào – ra, điều chuyển nhân công trong các phân xường với nhau

– Phân công công việc và sản phẩm cho nhân viên theo từng nhóm hoặc chi tiết cho từng người.

Chấm công nhân viên theo thời gian bằng thẻ mã vạch

– Chuyển sản phẩm có được từ công đoạn này sang công đoạn khác (yêu cầu trả sản phẩm khi không đạt yêu cầu).

– Kiểm soát chi phí sử dụng máy móc, thiết bị như điện, công cụ dụng cụ, … khấu hao máy móc.

– Kiểm tra các chỉ tiêu thông số kỹ thuật của từng sản phẩm, kiểm tra số lượng ứng với từng mức chất lượng.

– Tích hợp đồng bộ việc chấm công nhân viên trực tuyến trên website liên kết về phần mềm quản lý

– Nhập kho thành phẩm, bán thành phẩm.

– Thống kê sản phẩm hỏng..

Chức năng quản lý chi tiết sản phẩm

– Quản lý lịch sử thay đổi giá sản phẩm

– Quản lý thông tin sản phẩm

– Quản lý danh sách sản phẩm

– Quản lý hình ảnh sản phẩm

Chức năng in mã vạch(barcode)

– Chủ động thiết kế mẫu in mã vạch

– Quản lý danh sách in mã vạch sản phẩm

– Quản lý hợp đồng, đơn đặt hàng theo sản phẩm

Chức năng quản lý Kho

– Quản lý xuất, nhập kho

– Quản lý kho hàng tại nhiều địa điểm và chi nhánh khác nhau

– Hỗ trợ quản lý các mặt hàng cần theo dõi đích danh: serial number, IMEX, …

– Hỗ trợ quản lý kho bằng mã hàng hay bằng mã vạch (barcode)

– Hỗ trợ kiểm kho tự động bằng máy kiểm kho

– Hỗ trợ cảnh báo hàng tồn kho theo định mức

– Theo dõi chính xác việc nhập xuất của từng sản phẩm hay nhóm sản phẩm

– Quản lý các phiếu nhập, xuất, điều chỉnh, kiểm kê kho

– Dự đoán số lượng hàng sẽ xuất theo dữ liệu xuất trong lịch sử

– Xem tồn kho hiện tại của sản phẩm một cách nhanh chóng

Module quản lý Mua hàng

Quản lý đề xuất mua nguyên vật liệu, danh sách đơn đặt hàng, tình trạng đơn hàng, danh sách mua hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp

Chức năng báo cáo, phân tích, thống kê động

– Phân tích chi phí về nhân công, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị sử dụng cho từng lô sản phẩm, từng đơn hàng cụ thể.
– So sánh chi phí sản xuất của từng công đoạn của quy trình và chi phí của toàn quy trình bao gồm: chi phí nguyên vật liệu, nhân công, máy móc trang thiết bị, chi phí chuyển công đoạn hay chi phí sử dụng giữa các lô sản xuất…