Trang chủ » Tin tức khác » Đào tạo Liên Thông Đại Học Thương Mại Mới nhất Năm 2016

Đào tạo Liên Thông Đại Học Thương Mại Mới nhất Năm 2016

– Nhờ có thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/04/2015 và Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 và của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng.

– Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao
Trường đại học Thương Mại thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học năm 2016:

NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG:

– Tài chính – ngân hàng

– Quản Trị Kinh Doanh

– Kế Toán

Môn thi tuyển sinh liên thông:

– Ngành Kế toán: Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính,Toán học

– Ngành Quản trị Kinh Doanh: Quản trị học; Quản trị dự án,Toán học

– Ngành Tài chính ngân hàng: Nhập môn tài chính tiền tệ; Quản trị ngân hàng Thương Mại, Toán học

Đọc đầy đủ bài viết tại đây