Trang chủ » Tin tức khác » Những thông tin trả lời câu hỏi “Không chia tài sản thừa kế cho con có được không?”

Những thông tin trả lời câu hỏi “Không chia tài sản thừa kế cho con có được không?”

Văn phòng Tư vấn pháp luật 24h xin đưa ra thông tin về câu hỏi “ không chia tài sản thừa kế cho con không?”

Theo quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự năm 2005, cá nhân chủ nghĩa mang quyền lập di chúc để định tranh giành tài sản của mình; để lại tài sản của bạn tôi cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

>>>>>>>>>>>>>>>>> Luật sư tư vấn luật kinh tế tại Hà Nội

Điều 648 quy định cá anh bạn lập di chúc mang các quyền sau đây: chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của các bạn thừa kế; phân định phần di sản cho từng các bạn thừa kế; dành Một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; giao trách nhiệm cho các bạn thừa kế; chỉ định các bạn giữ di chúc, các bạn quản lý di sản, mấy người phân chia di sản.

>>>>>>>>>>>>>>>>> Luật sư tư vấn luật hôn nhân giỏi

Như vậy thì, có các quy định nói trên, tôi với quyền lập di chúc để cho 2 cá anh bạn cháu nhận thừa kế theo ý nguyện của chúng ta.

Về bề ngoài của di chúc , tôi rất có thể lựa chọn một trong 3 chiếc gồm: di chúc bằng văn bản không sở hữu người giúp chứng; di chúc bằng văn bản với người làm chứng; di chúc bằng văn bản mang công chứng hoặc chứng thực.

Tuy nhiên, để khách quan và với cơ sở xác định cá anh bạn lập mang tỉnh ngủ, minh mẫn, sở hữu bị bắt nạt dọa, lừa dối hay ko, các bạn để lại tài sản thường tuyển lựa di chúc có cá anh bạn giúp cho chứng hoặc mang công chứng, chứng thực.

Về nội dung , di chúc phải ghi rõ: ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên và nơi cư trú của cá anh bạn lập di chúc; họ, tên cá anh bạn, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các hoàn cảnh để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại đồng thời nơi mang di sản; việc chỉ định mấy người thực hiện trách nhiệm cùng lúc nội dung của bổn phận.

Di chúc ko được viết tắt hoặc soạn bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang buộc phải được đánh số vật dụng tự cùng lúc có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

liên quan tới cá anh bạn làm chứng, pháp luật về thừa kế quy định chúng tôi đều hoàn toàn có thể giúp chứng cho việc lập di chúc, trừ các mấy người sau đây: mấy người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cá anh bạn lập di chúc; cá anh bạn với quyền, nghĩa vụ tài sản liên tưởng đến nội dung di chúc; các bạn chưa đủ mười tám tuổi, người không mang năng lực hành vi dân sự.

Về thủ tục , ví như mình lựa chọn bề ngoài di chúc được công chứng hoặc chứng thực thì bạn tôi cần địa chỉ có một cơ quan công chứng hoặc UBND cấp xã yêu cầu chứng nhận di chúc. chúng ta cần phải xuất trình bản chính các giấy tờ phụ thuộc thân cùng lúc giấy chứng nhận quyền có, quyền sử dụng tài sản (đối với tài sản mà pháp luật quy định bắt buộc đăng ký có, sử dụng) mà mình để lại cho người thừa kế đồng thời những tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan công chứng, chứng thực.

ví như bạn chọn lựa di chúc sở hữu các bạn giúp cho chứng thì phải mang ít nhất 2 cá anh bạn giúp cho chứng. Nội dung di chúc cần thể hiện kỹ lưỡng thông tin của mấy người giúp cho chứng như: danh tiếng, năm sinh, số CMND, nơi cư trú…