Trang chủ » Tin tức khác » Nghị quyết chính phủ về công nghệ nạp thẻ online

Nghị quyết chính phủ về công nghệ nạp thẻ online

Nạp thẻ online và ảnh hưởng đối với nền công nghiệp hiện nay

Nghị quyết  yêu cầu các chính phủ và tổ chức quốc tế áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm phát hành và phổ biến rộng rãi nội dung Đạo luật Mẫu về Thương mại Điện tử (Đạo luật này được ủy ban Liên Hiệp Quốc về Luật Thương mại Quốc tế . Tháng 12/1997 Liên minh Châu Âu (EU) đã ra tuyên bố cấp Bộ Trưởng tại Bonn (Đức) ủng hộ TMĐT. Tháng 12/1997 tại cuộc họp ở Vancouver, các nước thuộc tổ chức APEC đã vạch ra chương trình nạp thẻ di động online công tác về TMĐT cho khu vực và thành lập một tổ chức Nạp thẻ online chuyên trách, do Singapore và Australia là đồng chủ tịch. Một năm sau, 11/1998, APEC đã công bố “Chương trình hành động của APEC về TMĐT”, nhìn nhận rằng TMĐT có tiềm năng to lớn, đồng thời nhìn nhận rằng xu thế nạp thẻ online các nước thành viên đang ở trình độ phát triển khác nhau về kinh tế, văn hoá, xã hội. Do vậy chương trình hành động này đặt mục tiêu để áp dụng TMĐT cho các nước phát triển là vào năm 2005 và các nước đang phát triển là 2010. Để đạt được điều đó, các bản thân mỗi nước thành viên phải nỗi lực rất lớn trong việc tạo ra cơ sở hạ tầng cần thiết cũng nh­ư phải có sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển hình thức thanh toán thẻ di động online . Còn tại khu vực chúng ta thì sao? Tháng 10/1997 tổ chức hội nghị bàn tròn tại Malasia; Tiểu ban điều phối về TMĐT của ASEAN được thành lập. Một năm sau, đã đưa ra “Nguyên tắc chỉ đạo về TMĐT ở các nước ASEAN” và được trình bày tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN lần thứ 30. Đến 11/1999 đã thành lập lực lượng đặc nhiệm E – ASEAN, hiện nay ASEAN đang đàm phán xây dựng hiệp định xây dựng hệ thống nạp thẻ online (dự kiến sẽ được ký kết vào tháng 11/2000).

Do tiềm lực kinh tế của mỗi nước là khác nhau nên, sự tiếp cận đến TMĐT của mỗi quốc gia trên các quan điểm mang tính đặc thù. Các nước Châu á có xu hướng tập trung đến khía cạnh pháp luật của TMĐT. Theo “Các nguyên tắc chỉ đạo”, các nước ASEAN sẽ tiếp cận một cách thận trọng về các phương thức thanh toán online , hướng về việc hình thành môi trường công nghệ, pháp lý, và phải có thử nghiệm; chủ yếu sẽ do các doanh nghiệp t­ư nhân tiến hành. ở châu Âu, các Chính phủ lại nhấn mạnh đến yếu tố con người  và văn hóa. Tuy nhiên, các nước nói trên đều thống nhất một quan điểm: thứ nhất, nỗ lực phát triển TMĐT ở các doanh nghiệp đã có hiểu biết và điều kiện triển khai TMĐT; hai là, nhấn mạnh vai trò chính phủ trong việc tạo lập môi trường, giúp thử nghiệm thành công và hình thành các chính sách phát triển; và cuối cùng là, giai đoạn ứng dụng và toàn cầu hoá – giai đoạn cuối cùng trong ba giai đoạn tiếp cận: chuẩn bị, chấp nhận và ứng dụng. Ngày 30/6 vừa qua, Tổng thống Hoa kỳ, Bill Clinton đã chính thức phê chuẩn “Đạo luật công nhận chữ ký điện tử” chỉ vài tháng sau khi Anh đã phê chuẩn “Luật thông tin điện tử” mà trong đó có các điều khoản tương tự, đã khuyến khích thúc đẩy mạnh mẽ thị trường Bắc Mỹ cũng như­ EU phát triển TMĐT hơn nữa