Trang chủ » Tin tức khác » Hiệu lực áp dụng của ISO 9001

Hiệu lực áp dụng của ISO 9001

Trong thị trường cạnh tranh ngày nay, việc chứng nhận iso 9001 là không thể thiếu. Vậy thời gian hiệu lực của iso 9001 là bao lâu

iso 9001

Tổ chức, doanh nghiệp có thể áp dụng chứng chỉ ISO 9001:2008

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được xây dựng để có thể áp dụng tại mọi tổ chức, doanh nghiệp không phụ thuộc phạm vi, quy mô hay lĩnh vực hoạt động.

Hiệu lực của chứng chỉ chứng nhận ISO 9001:2008

Thường các tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ ISO 9001:2008 có hiệu lực trong 3 năm (tối đa là 4 năm).

Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ iso 9001, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và luôn có hiệu lực.

Chu kỳ giám sát có thể là 6 tháng, 9 tháng hoặc tối đa là 12 tháng tùy theo quy định của tổ chức chứng nhận và/hoặc thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận. Hết 3 năm nếu vẫn muốn chứng nhận, tổ chức/doanh nghiệp sẽ phải đăng ký đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ cáp lại có hiệu lực trong 3 năm.

Tài liệu chứng nhận ISO 9001

  • Đăng kí chứng nhận ISO 9001
  • Dấu chứng nhận ISO 9001
  • Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận ISO 9001
  • Quy trình chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
  • Thủ tục khiếu nại, phàn nàn

Link nguồn: chứng nhận hợp quy